เสื้อผ้าเด็ก

เสื้อผ้าเด็ก

ตลาดเสื้อผ้าเด็กในปี 2009 โดยวิกฤตการณ์ทางการเงินในปีที่แล้ว, ประสบความท้าทายมากขึ้นไปข้างหน้า ตัดสินจากแนวโน้มการตลาดที่ผ่านมาหนึ่งสามารถคาดการณ์เสื้อผ้าเด็กปีนี้ความต้องการของผู้บริโภคลดลงจากจำนวนหรือแบรนด์ในระดับต่ำเพื่อให้ตรงกับเด็กชุด Children ‘s Wear ตลาดในปี 2009 เป็นลดราคายอดขายเพิ่มการแข่งขันและความต้องการของผู้บริโภคหดตัวเป็นความผันผวน แต่โอกาสทางการตลาดยังคงอยู่
ความต้องการของผู้บริโภคสำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งานราคาล่วงหน้า

ขณะที่วิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกตลาดเสื้อผ้าเด็กได้ลดลงยังมีกำลังซื้อของผู้บริโภคในตลาดเสื้อผ้าเด็กท้ายของห้างสรรพสินค้ามากขึ้นเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศให้ขยายการขายได้รับการเสนอรูปแบบต่างๆของกิจกรรมส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ความถี่โปรโมชั่นส่งเสริมการขายและความพยายามและมากขึ้นโดยการเข้ารหัสทั้งสองกว่าในปีก่อนหน้านี้และหวังที่จะขยายตลาดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ
มีกิจกรรมส่งเสริมการขายในระดับหนึ่งแรงผลักดันโดยอุปสงค์ในประเทศขยายตัวการขาย แต่ยังนำโดยอ้อมกับปีนี้ Spring Festival, ขายเสื้อผ้าเด็กจากช่วงเดียวกันของตลาดมีแนวโน้มคงที่

ไม่ได้ลดโอกาสในสังคมรวมความต้องการของตลาดยังคงมีอยู่

กับแนวคิดของการบริโภคของเด็ก, การเจริญเติบโตของประชากรและการบริโภคการเปลี่ยนแปลงในความต้องการทางสังคมสำหรับเสื้อผ้าของเด็ก ๆ จะยังคงรักษาอัตราร้อยละที่เพิ่มขึ้น ในปี 2009 ธุรกิจเสื้อผ้าเด็กในการพัฒนาการบริหารจัดการแบรนด์ที่เราควรจะดูดีในการยึดโอกาสในการพัฒนาภายในองค์กรที่ผ่านการรวมของทรัพยากรที่เป็นประโยชน์กับทรัพยากรในตลาดที่เกี่ยวข้องกับการสิ้นกราฟต์เพื่อการพัฒนาและการสร้างของใหม่ เครือข่ายการขายซึ่งจะช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของแบรนด์และเพื่อขยายขนาดของยอดขายแบรนด์

เสื้อผ้าเด็ก

ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในตลาดและกระชับสถานการณ์, บริษัท ควรถูกนำมาใช้เพื่อรูปร่างวัฒนธรรมแบรนด์, ภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่จะรักษาลักษณะบุคลิกของตราสินค้าเพื่อให้ความสำคัญและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์การฝึกอบรม rationalizing ความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์​​จะได้งานที่ดี การสร้างตราสินค้าบริการที่ให้บริการฟังก์ชั่นที่พัฒนาสำหรับลูกค้าเพื่อที่จะเข้าร่วมเพื่อให้กระบวนการทั้งหมดอย่างเต็มรูปแบบของบริการ, ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างทีมผู้บริหารแบรนด์; การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดโครงสร้างองค์กร, การปรับปรุงความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นำเข้าและการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการเพื่อความรวดเร็วและระบบโลจิสติกสะดวกในการส่งเสริมระดับการจัดการของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นเพื่อให้ต้นทุนในการทำธุรกิจที่มีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของตลาดองค์กร
การบีบอัดเงินสดเป็นกษัตริย์ วิสาหกิจสามารถเก็บสะสมกว่าปีที่เกี่ยวข้องกับการลดราคาของสินค้าที่จะขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่กำลังมองหาราคาไม่แพง ที่เด็กในปัจจุบันของ บริษัท ที่ได้ใส่เสื้อผ้ายุคของกำไรน้อย มีผลบังคับใช้ในการบูรณาการทรัพยากรขององค์กรในการจัดการกับทรัพยากรภายในและภายนอกแหล่งทรัพยากรทางกายภาพและทรัพยากรที่ไม่มีตัวตน, การขุดลอกพื้นที่เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าของทรัพยากรที่มีอยู่, ทรัพยากรขององค์กรสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและปรับปรุงผลกำไรของ บริษัท